En la opció de Lloguer, la instal·lació es farà sempre per un tècnic nostre especialitzat

En la opció de Compra, la instal·lació és opcional, se la pot fer el mateix client o encarregar-la a Indaleccius

El preu de la instal·lació és tancat a 71,39€ Tot Inclòs. (excepte si cal màstil especial que pot costar entre 18-59€ - s'informarà abans al client)

En el cas que tingui l'equip de lloguer, disposarà d'una assegurança que cobreix incendis, llamps, explosions i danys elèctrics i es proporcionarà un nou equip sense cap cost pel client en plaç de 24h.